Kontakt

Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
(02) 229 40 00
www.nd-mb.si

ID za DDV: SI24909165
Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416
Matična štev.: 5650437

Prodaja vstopnic in informacije

Narodni dom Maribor, Informacijska pisarna 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
vstopnice@nd-mb.si
(02) 229 40 11, (02) 229 40 50, 031 479 000

Neli Koletnik, prodajna referentka, neli.koletnik@nd-mb.si
Iris Vindiš, prodajna referentka, iris.vindis@nd-mb.si
Zala Račič, prodajna referentka, zala.racic@nd-mb.si

Vodstvo

Vladimir Rukavina, direktor
(02) 22 940 01, vladimir.rukavina@nd-mb.si

Maša Novak, pomočnica direktorja
(02) 22 940 07, masa.novak@nd-mb.si 

Andrej Borko, pomočnik direktorja
(02) 22 940 08, andrej.borko@nd-mb.si


Mateja Bombek, poslovna sekretarka
(02) 22 940 01, mateja.bombek@nd-mb.si

Anja Lukan, poslovna sekretarka
(02) 22 940 01, anja.lukan@nd-mb.si

Stanka Osterc, samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
(02) 22 940 03, stanka.osterc@nd-mb.si

Marketing in odnosi z javnostmi

Mojca Pušnik, vodja marketinga in odnosov z javnostmi
(02) 22 940 27, mojca.pusnik@nd-mb.si

Mateja Meh, samostojna strokovna sodelavka za marketing 
(02) 22 940 17, mateja.meh@nd-mb.si

Teja Osterc, strokovna sodelavka za digitalni marketing 
teja.osterc@nd-mb.si

Maša Stošič, samostojna strokovna sodelavka za odnose z javnostmi
(02) 22 940 25, masa.stosic@nd-mb.si

Producenti

Alenka Klemenčič, Folkart
(02) 22 940 67, alenka.klemencic@nd-mb.si

Lana Goršič, Art kamp
lana.gorsic@nd-mb.si

Mišel Vugrinec, Art kamp
misel.vugrinec@nd-mb.si

David Braun, JazzLent in Jazz Podij
david.braun@nd-mb.si

Andrej Težak, Večerov oder
tesky@kurz.si 

Vlado Šega, Jurčkov oder
vlado.sega@festival-lent.si

Gregor Čerič, Sodni stolp 
(02) 22 940 66, gregor.ceric@nd-mb.si

Tina Vihar, Salon glasbenih umetnikov
(02) 22 940 14, tina.vihar@nd-mb.si
 
Marjan Rajbenšu, gledališki in otroški programi
(02) 22 940 05, marjan.rajbensu@nd-mb.si 

Goro Osojnik, programski vodja uličnega gledališča
goro.osojnik@gmail.com

Marko Brumen, producent uličnega gledališča
(02) 228 12 50, marko.brumen@nd-mb.si 

Katja Beck Kos, Živa dvorišča
katja.beck.kos@gmail.com

Slavko Škvorc, StandUpLent
slavko.skvorc@nd-mb.si

Marjan Ornik, Pozor! Muzika na cesti!
marjan.ornik@gmail.com 

Minka Veselič Kološa, Odprta plesna scena
minka.veselic@jskd.si

Računovodstvo

Mitja Praštalo, vodja finančno-računovodske službe
(02) 22 940 04, mitja.prastalo@nd-mb.si 

Denis Valentan, glavni računovodja
(02) 22 940 74, denis.valentan@nd-mb.si

Tehnika

Tehnična ekipa
tehnika@nd-mb.si 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava